نوشته شده توسط بهنام پيروي در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰

Contact:
Dr. Harrie J. M. SIPMAN,
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Straكe 6-8, D-14195 Berlin, Germany.
Phone: (+4930) 838-50XXX, Fax: (+4930) 84 17 29-49, E-mail: h.sipman at) bgbm.org.

Functions:


Curriculum:

1972-1976: Assistant at the herbarium of the Institute of Systematic Botany, State University, Utrecht, The Netherlands; 1976-1982: Research Associate at the Institute of Systematic Botany in Utrecht; 1983: PhD degree at Utrecht State University, Utrecht, The Netherlands; 1983-now: Curator of Lichens at the Botanischer Garten & Botanisches Museum Berlin-Dahlem; from 1995-1998 also Deputy Curator of Bryophytes and since September 1996 collaborator of the Department of Biodiversity Informatics and Laboratories; retired January 2010.


Committee memberships:

  • member of Comité de lecture Bulletin de la Société linnéenne de Provence, since 1990.
  • member of editorial board International Lichenological Newsletter, since 1997.
  • member of advisory board Acta Botanica Fennica, since 1997.
  • member of the Consejo Editorial of Caldasia, since 1998.


Research interests:

Click here for selected publications.

Print Page
© Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin
Page editor, Date (this page): 18. August 2010
http://www.bgbm.org/BGBM/STAFF/Wiss/Sipman/Default.htm

ادامه مطلب . . .